Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Giao Thông Cùng Chúa
Nhịp: 3/4
Bài số: 292
Hợp âm: (D)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  


1. Thật tôi có sự bình an mà trần thế không thể ban 

Cũng không ai đoạt khỏi tâm tôi rày
Dầu thử thách trên đường tôi dường một đám mây áng ngang
Giữa cảnh kia hằng thấy tâm an thái thay!
Điệp Khúc:
Hằng nương trong Chúa muôn đời, Giê-xu Chúa tôi
Hằng nương trong Chúa muôn đời, thỏa vui ngọt ngào
Christ ngày đêm luôn phán êm dịu
“Quyết ta chẳng xa ngươi.”
Có Chúa bên tôi suốt đời, chiếc đơn đâu nào.
2. Từ khi có sự bình an dịu dàng đến tâm của tôi
Cả thế gian dường hát khen Vua Trời
Sự reng rối trong lòng tan, màn đêm biến nên sáng vui
Cứ hát khen ngợi Cứu Chúa vinh hiển thôi.
3. Bình an giống châu ngọc kia, dầu thân vốn đất sét đây
Lúc tôi đang còn trải qua đời này
Ngài sắp tái lâm rày mai gọi tôi cất lên đám mây
Đến nước Cha miền thánh quốc vinh hiển thay!

 

 

Copyright © 2012-2022