Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Giao Thông Cùng Chúa
Nhịp: 6/4
Bài số: 461
Hợp âm: (G)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  


1. Chúa tôi, cho tôi gần Ngài 

Gần bên Chúa hơn
Đức tin tôi mong đợi được
Gần cùng Chúa luôn
Trong lúc gian nan, thật nguy
Kinh khiếp như sóng lên cao
Hãy giữ tôi luôn gần Ngài
Gần cùng Chúa tôi.
2. Chúa tôi, cho tôi gần Ngài
Gần nơi Chúa tôi
Giữ tôi trong cơn hiểm nghèo
Gần cùng Chúa tôi
Khi quỷ dữ xông vào tôi
Cám dỗ tôi sa vào tội
Chúa cho tôi gần cùng Ngài
Gần cùng Chúa tôi.
3. Muốn gần cùng Ngài cả đời
Gần cùng Chúa tôi
Dắt tôi lên nơi trọn lành
Gần cùng Chúa tôi
Sa-tan muốn nuốt hồn tôi
Nhưng Chúa yêu thương cứu tôi
Luôn luôn gần cùng Jêsus
Gần cùng Chúa tôi.
4. Chúa tôi, cho tôi gần Ngài
Ở nơi vắng vẻ
Ngó thấy ở gần ngôi Ngài
Cửa trời mở ra
Các thánh đồ đi rảo bước
Vui hát khen danh Jêsus
Chúa tôi cho tôi gần Ngài
Gần cùng Chúa tôi.

 

 

Copyright © 2012-2022