Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Wendell P. Loveless
Chủ đề: Ngợi Khen Vì Được Cứu
Nhịp: 6/4
Bài số: 665
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  


Biết bao điều gian ác bôi sạch do huyết Gô-gô-tha, 

Sống trong bài ca mới,
Nhờ quyền năng huyết Gô-gô-tha;
Chúa muôn đời luôn sống,
đem tự do lại cho trần thế;
Ngày Jêsus tái lâm hiển vinh sáng tươi huy hoàng,
đều do huyết Jêsus trên Gô-gô-tha.


————————————————————————————————————————

Copyright © 2012-2022