Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Phục sự Chúa, Cứu Tội Nhân
Nhịp: 4/4
Bài số: 325
Hợp âm: (C)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  


1. Ban mai hăng hái lên đường, Ta đem gieo giống thiên thượng, 

Luôn ban trưa, trải ban chiều, đến tối gieo cùng phương.
Rồi trông cho lúa chín vàng, Vui đem lưỡi hái lên đàng,
Gặt rồi bao bó lúa kia vui mừng gánh ngay về.
Điệp Khúc:
Cùng nhau ta hát vang, gặt lúa cánh đồng vàng,
Lòng từ nay khoan khoái thay, Bó lúa đem về đây.
Cùng nhau ta hát vang, gặt lúa cánh đồng vàng,
Lòng từ nay khoan khoái thay, Đem nộp hết trong kho.
2. Hanh thông hay chẳng gặp thời, Chuyên tâm gieo khắp phương trời,
Tuy cơn mưa nắng đông hè, giá tuyết không hề ngơi;
Mùa đây hoa quả ê-hề, Công lao ta hết nặng nề,
Gặt rồi bao bó lúa kia vui mừng gánh ngay về.
3. Ra đi nước mắt tuôn dài, Ta gieo cho Chúa Thiên đài;
Đôi khi lao khổ mệt nhọc lắm lúc tuôn mồ hôi,
Chờ khi rhan vãn qua rồi, Jêsus nghinh tiếp lên trời.
Gặt rồi bao bó lúa kia vui mừng gánh ngay về.

 

 

Copyright © 2012-2022