Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Tỉnh Thức Cầu Nguyện
Nhịp: 6/8
Bài số: 251
Hợp âm: (D)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  


1. Giờ tôi cầu xin giờ dịu êm bấy 

Cứu tôi thoát khỏi buồn lo đắng cay
Giục tôi quỳ nơi bệ Cha yêu dấu
Dốc tuôn thay thảy nguyện ước, nhu cầu
Trong lúc đau đớn, xót xa, buồn thay
Ngài đến nâng đỡ tâm linh nhẹ nhàng
Hằng được xa nơi tà ma bẫy lưới
Ấy do những phút cầu xin sáng tươi
Hằng được xa nơi tà ma bẫy lưới
Ấy do những phút cầu khẩn rạng ngời.
2. Giờ tôi cầu xin, giờ dịu êm bấy
Vút bay đem theo lời tôi khẩn đây
Trình lên cho Cha thành thật, tín ái
Đấng chắc ban ơn người ngóng trông Ngài
Vì Chúa khuyên kiếm tôn nhan Ngài nay
Tin chắc Kinh Thánh, trông ơn cao dày
Vậy nên tôi đem phiền lo, bối rối
Hiến lên trông đợi cầu xin trước ngôi
Vậy nên tôi đem phiền lo, bối rối
Hiến lên trông mong cầu trước ngôi Trời.
3. Giờ tôi cầu xin, giờ dịm êm bấy
Ước ơn an ủi giờ kia xuống đây
Tận khi chơn tôi đặt trên núi thánh
Ngắm trông quê hương nhẹ cảnh thiên thành
Lột vứt chiếc áo hay hư này đi
Mặc áo vinh hiển vĩnh sinh vô kỳ
Vượt qua không trung tôi hô vĩnh quyết
Những phút khẩn đảo rày xin vĩnh biệt
Vượt qua không trung, tôi hô vĩnh quyết
Những phút khẩn đảo rày quyết vĩnh biệt.

 

 

Copyright © 2012-2022