Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Giao Thông Cùng Chúa
Nhịp: 9/8
Bài số: 294
Hợp âm: (G)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  


1. Đường trời nay tôi đi, có mặt trời soi thấu 

Qua núi non u tịch dốc cao vực sâu
Kìa lời Giê-xu xưa hứa: “Ta hằng đi với”
Ôi hứa ngôn muôn đời cao quý tuyệt vời.
Điệp Khúc:
Dương quang Thiên Quốc này
Thần quang chiếu đêm ngày
Ánh sáng thánh tỏa soi ở linh hồn mãi
Ha-lê-lu-gia! Khiến tôi hằng khoan khoái
Tôi có Giê-xu hoài luôn hát khen Ngài.
2. Dầu mù mịt quanh tôi, ở trên đầu tăm tối
Không khuất Giê-xu được, Đấng đưa đường tôi
Ngài là Chân Quang soi tỏa muôn hào quang ánh
Tôi bước đi theo Ngài như bóng theo hình.
3. Cùng đi trong chân quang bước tôi hằng tươi sáng
Mong sớm vô thiên đàng chốn muôn hào quang
Lòng này luôn vui tươi bước lên đường phơi phới
Trong ánh yêu thương trời vui vẻ muôn đời.

 

 

Copyright © 2012-2022