Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Thập Tự Giá
Nhịp: 6/8
Bài số: 193
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  


1. Jêsus giữ tôi gần thập tự, 

Gần hông tuôn suối huyết ra,

Lưu xuất ở nơi Gô-gô-tha,

Nghìn thu công hiệu chẳng ngoa.

 

Điệp Khúc:

Thập giá Chúa, thập giá Chúa,

Vinh hiển tôi muôn muôn đời,

cho đến qua bên kia bờ rồi,

Ngày đêm hoan lạc thảnh thơi.

 

2. Tôi đứng bên thập tự sợ sệt,

Tình yêu thương Chúa phủ tôi;

Kìa, ánh sáng Sao Mai rực trời,

Lòa vinh quang cùng khắp nơi.

 

3. Xin nhắc trong tâm linh nầy hoài,

Về thập tự của Chúa tôi;

Đưa dẫn tôi suốt đêm liền ngày,

Hằng bươn theo mục đích thôi.

 

4. Tôi đứng bên thập tự nhẹ nhàng,

Hằng trông mong Chúa tái lâm;

Nghinh tiếp tôi bước lên bờ vàng,

Lìa xa nơi trần tối tăm.

 

 

Copyright © 2012-2022