Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Thanh Thiếu Niên
Nhịp: 4/4
Bài số: 875
Hợp âm: (Ab)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


Vùng lên ! Vùng lên! Vùng lên!Khá đứng vững vàng ở Si-ônMặc ngay hôm nay bao áo hiển vinhMặc ngay hôm nay bao áo tươi sángÔ! Giê-ru-sa-lemỐ! Xinh đẹp thay khắp trên núi thánh đâyÔ! Xinh đẹp thay tại trên núi thánh nayBàn chân người đẹp thay, báo cáo tin vui bấyBáo rao tin vui mừngNào hát lên, khá vui mừngNào hát lên mừng vuiHát lên, hát lên, kíp đi vào mừng vuiNào vui ca lên đi khắp bốn phương miền Giê-ru-sa-lemNào vui ca lên đi ca lên khắp nơi Giê-ru-sa-lemGiê-hô-va ban ơn và an ủi dân sự Ngài nayVì Chúa Giê-hô-va trút phước xuống cho mọi dân NgàiGiê-hô-va muôn đời vinh hiểnGiê-hô-va muôn đời vinh hiểnBởi Chúa bác ái Chúa nhân từ thayCùng ai quyết tin nơi Ngài. 

 

Copyright © 2012-2022