Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Phục sự Chúa, Cứu Tội Nhân
Nhịp: 4/4
Bài số: 328
Hợp âm: (Ab)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  


1. Kìa, Người chăn bầy cất tiếng đau thương, 

Ngoài đồng cô tịch hắc ám, thê lương,
Gọi bầy chiên lạc mất khắp trên đất,
Đã cách xa nơi chuồng Chúa chơn thật.
Điệp Khúc:
Dắt về Chúa, dắt về Chúa,
Giữa chốn ác tội kíp đem chiên ra;
Dắt về Chúa, dắt về Chúa,
Ráng dắt những chiên lạc đến nơi Cha.
2. Người nào vui lòng giúp Đấng chăn chiên,
Tìm nhiều chiên còn rải rác đi riêng?
Người nào vui lòng giúp đở chiên với,
Cứu chúng xa nơi lạnh lẽo chơi vơi.
3. Còn nhiều chiên lạc mất vẫn kêu vang,
Ngoài đồng, trên rừng khắp chốn, lang thang
Kìa, Ngài đang còn phán với ta đấy,
Hãy kiếm chiên ta lạc mất đâu đây.”

 

 

Copyright © 2012-2022