Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Thương Khó và Phục Sinh
Nhịp: 3/4
Bài số: 106
Hợp âm: (Eb)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  

 

Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!
1. Cơn giao tranh dứt, linh trận đã tan
Đấng sống đắc thắng chiến công lừng vang
Hân hoan ca khúc muôn đời bình an. Ha-lê-lu-gia!
2. Sa-tan gây dữ mưu hại đời ta
Đấng Christ chiến thắng phá tan quyền ma
Vui lên dân thánh, reo mừng ngợi ca. Ha-lê-lu-gia!
3. Ba hôm tăm tối ưu sầu đã qua
Chúa thắng tử phủ bước từ mồ ra
Vinh thay Vua thánh, Jêsus Đầu ta. Ha-lê-lu-gia!
4. Dây xích ma quỉ xưa Ngài đập phăng
Nay trên thiên môn không còn rào ngăn
Rao Jêsus thắng, ta ca trầm thăng. Ha-lê-lu-gia!
5. Ôi, Jêsus bởi vết thương Ngài nay
Cất ách chết khỏi chúng tôi từ đây
Cho tâm linh sống, ca ngợi mừng thay. Ha-lê-lu-gia!

 

 

Copyright © 2012-2022