Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Thiếu Nhi
Nhịp: 4/4
Bài số: 870
Hợp âm: (G)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
Choir

Lời Bài Hát  


1. Nhờ lời Kinh Thánh dắt dẫn em đến Jêsus. 

Chúa hứa với em Chúa yêu em suốt cuộc đời.
Dầu cho nguy khốn khó khăn vây kín nơi trần.
Cứ vững tin nơi Jêsus là Chúa yêu thương.
Mọi buồn đau xin dâng Jêsus lo liệu cho.
Con đây xin Chúa cứ quản cai cả cuộc đời.
Điệp Khúc:
Lời Jêsus khuyên xin nguyện ghi nơi lòng con.
Hỡi Chúa yêu thương xin luôn ngự mãi nơi lòng.
2. Thật vui khi có Chúa Jêsus với em hoài.
Tiếng Chúa bên tai rất êm êm rất ngọt ngào.
Này con yêu hởi hãy lắng nghe tiếng Ta truyền.
Hãy mến nhau như Ta đã mến yêu con.
Lời Jêsus con xin nguyện luôn luôn làm cho.
Xin Cha yêu quí giúp đỡ con tín trung hoài.

 

 

Copyright © 2012-2022