Giải thích từ ngữ

Thánh ca Tin Lành Việt Nam

Vinh Quang Thuộc Về Đức Chúa Trời

Bài số: 516

Vinh Quang Trời

Bài số: 661

Vinh Quang, Vinh Quang!

Bài số: 373

Vinh Thay Cho Tôi

Bài số: 332

Vinh Thay Cho Tôi

Bài số: 485

Vinh Thay Danh Jesus

Bài số: 187

Vòng Tay Yêu Thương

Bài số: 570

Vua Anh Minh

Bài số: 340

Vua Trên Muôn Vua

Bài số: 549

Vua Yêu Thương Chăn Giữ Tôi

Bài số: 78

Vua Đến

Bài số: 418

Vui Bên Chúa

Bài số: 773

Vui Mang Thập Tự

Bài số: 580

Vui Thú Thế Gian Mau Tàn

Bài số: 298

Vùn Vụt Năm Cũ Nay Đã Qua

Bài số: 405

Vững Bước Bên Jêsus

Bài số: 734

Vững Niềm Tin

Bài số: 717

Vững Tâm Tin Chúa

Bài số: 732

Vững Tin Nơi Chúa

Bài số: 747

Xa Xa Trên Ngọn Núi

Bài số: 123

Xem Ơn Vô Lượng

Bài số: 189

Xin Ba Ngôi Nghe Lời Cầu Nguyện

Bài số: 27

Xin Cha Ban Cho Thêm Dầu

Bài số: 617

Xin Cha Ban Linh Ân

Bài số: 618

Xin Cha Đưa Anh

Bài số: 408

Xin Cha Đưa Anh

Bài số: 424

Xin Cho Con Đi Đường Ngài

Bài số: 738

Xin Chúa Cho Con

Bài số: 786

Xin Chúa Mở Mắt Tôi

Bài số: 432

Xin Chúa Sai

Bài số: 362

Xin Chúa Sai Tôi

Bài số: 869

Xin Chúa Đáp Tiếng Tôi

Bài số: 788

Xin Kéo Tôi Lại Gần Hơn

Bài số: 241

Xin Linh Giê-hô-va

Bài số: 144

Xin Mở Mắt Chúng Con

Bài số: 713

Xin Ngài Giúp Con

Bài số: 697

Xin Ngài Đưa Dắt Anh

Bài số: 892

Xin Nghe Lời Cầu Nguyện Của Con

Bài số: 844

Xin Phục Hưng Chúng Tôi

Bài số: 833

Xin Tầy Sạch Tôi

Bài số: 695

Xin Thần Linh Cảm Hóa

Bài số: 257

Xin Thánh Linh Giáng Vô Tâm Tôi

Bài số: 142

Xin Thánh Linh Ngự Vào Lòng

Bài số: 139

Xin Vô Tâm Hồn

Bài số: 449

Xin Đưa Tôi Về Đồi Xưa

Bài số: 591

Xin Đức Thánh Linh Cảm Thúc Tôi

Bài số: 616

Xong Rồi!

Bài số: 99

Xuân Vinh Quang

Bài số: 890

Xuân Đến Bên Nhà

Bài số: 889

Xưng Danh Chúa

Bài số: 536

Yên Chăng? Êm Chăng?

Bài số: 276

Yên Chăng? Êm Chăng?

Bài số: 426

Yêu Chúa Và Học Lời Ngài

Bài số: 619

Yêu Thương Đời Đời

Bài số: 544

Đã Lăn Xa

Bài số: 439

Đấng Chăn Giữ Tôi

Bài số: 482

Đấng Chăn Hiền Lành

Bài số: 367

Đáng Ngợi Khen Chúa

Bài số: 497

Đấng Thánh Lâm Phàm

Bài số: 70

Đấng Xưa Giúp Chúng Tôi

Bài số: 44

Đặt Niềm Tin Nơi Chúa

Bài số: 715

Đầu Jesus Xưa Cam Đính Mão Gai

Bài số: 117

Đau Thương Tiêu Mất Nơi Gô-gô-tha

Bài số: 771

Đầy Lòng Tôi

Bài số: 136

Đây Phận Sự Tôi Đảm Đương

Bài số: 411

Đêm Chúa Trời Ban Ơn Lành

Bài số: 68

Đêm Sẽ Tan Mau

Bài số: 710

Đêm Thánh

Bài số: 66

Đêm Thánh Thay!

Bài số: 507

Đêm Yên Lặng

Bài số: 59

Đêm Đông Xưa

Bài số: 573

Đến Thiên Đàng

Bài số: 494

Đến Với Chúa Tay Trắng Thôi Sao

Bài số: 839

Đến Với Nguồn Nước Sống

Bài số: 635

Đẹp Thay Trán Chúa

Viết bởi Thomas Hastings
Bài số: 12

Đi Từ Bước Với Chúa

Bài số: 464

Đi Từng Bước

Bài số: 291

Đi Với Chúa

Bài số: 762

Đi Với Jêsus

Bài số: 740

Đi Đến Si-ôn

Bài số: 459

Điều Này Thật Sao

Bài số: 815

Đính Ước Cho Tương Lai

Bài số: 884

Đoạn Thiên Ca

Bài số: 421

Đời Luôn An Bình

Bài số: 727

Đổi Mới Tâm Tôi

Bài số: 441

Đời Người Ngắn Ngủi

Bài số: 164

Đôi Nhạn Bay Cao

Bài số: 504

Đời Tôi Lấy Thập Tự Làm Hiển Vinh

Bài số: 199

Đồi Vắng

Bài số: 898

Đờn Vàng Reo

Bài số: 122

Đồng Cỏ Thiên Thượng

Bài số: 765

Đưa Người Đến Tin Chúa

Bài số: 856

Đức Chúa Trời Yêu Thương Thế Gian

Bài số: 437

Đức Tin, Trông Cậy, Yêu Thương

Bài số: 310

Đừng Hoang Phí Tháng Năm Dài

Bài số: 637

Đừng Sợ Chi

Bài số: 450

Đứng Trên Lời Hứa

Bài số: 201

Được Jêsus Cứu

Bài số: 654

Được Làm Bạn Cùng Jesus

Bài số: 365

Đường Lối Chúa

Bài số: 758

Copyright © 2012-2022