Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Chúa Dẫn Đưa
Nhịp: 3/4
Bài số: 738
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
Choir

Lời Bài Hát  


1. Xin cho con đi đường Ngài, dạy con lối đi! 

Xin Cha ban ơn điều động, dạy con lối đi!
Dạy con theo lối đường Ngài
Lòng tin nơi Chúa hoàn toàn
Dìu theo ánh sánh từ trời
Dạy con ý Cha!
2. Khi con ưu tư buồn lòng, dạy con lối đi!
Khi hân hoan ô trần tàn, dạy con lối đi!
Nhằm khi đơn chiếc một mình
Hoặc khi đau đớn cùng đường
Thành công hay thất bại nặng
Dạy con ý Cha!
3. Khi con lo âu ngờ vực, dạy con lối đi!
Khi phong ba tung ngập trời, dạy con lối đi!
Bừng soi qua đám mịt mù
Màn đau thương khó nhọc nhằn
Dìu con theo lối đường bằng
Dạy con ý Cha!
4. Bao lâu quanh theo đường trần, dạy con lối đi!
Nơi đâu chân con ngập ngừng, dạy con lối đi!
Tận khi xong hết đường đời
Tận khi chấm dứt hành trình
Tận khi con thấy mặt Ngài
Dạy con ý Cha!

 

 

Copyright © 2012-2022