Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Giao Thông Cùng Chúa
Nhịp: 6/8
Bài số: 298
Hợp âm: (Eb)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  


1. Vui thú thế gian mau tàn, Jêsus thuộc tôi 

Đây vấn vương xưa ly đoạn
Chúa thuộc tôi rồi
Đồng vắng, rừng hoang âm u
Không chốn nghỉ yên trong đời
Duy Chúa ban ơn hộ phù
Chúa thuộc tôi rồi.
2. Xin chớ để tôi lạc loài, Jêsus thuộc tôi
Tôi muốn ở luôn trong Ngài
Chúa thuộc tôi rồi
Vật đất bụi mau tan thay
Nay có mai không bao hồi
Mau thoát ly tâm tôi rày
Chúa thuộc tôi rồi.
3. Xin vĩnh quyết giấc mộng trần, Jêsus thuộc tôi
Vui đắm trong dương quang hừng
Chúa thuộc tôi hoài
Vật báu lòng tôi lưu luyến
Nay đã hóa ra đê tồi
Duy Chúa khiến tôi toại nguyện
Chúa thuộc tôi rồi.
4. Xa chốn vinh hoa tạm thời, Jêsus thuộc tôi
Vui đến thiên cung đời đời
Chúa thuộc tôi rồi
Mừng rỡ gặp người yêu dấu
Lên chốn yên vui vô hồi
Ngực Chúa yêu thương nghiêng đầu
Chúa thuộc tôi rồi.

 

 

Copyright © 2012-2022