Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Bền Lòng Tin Cậy
Nhịp: 6/8
Bài số: 734
Hợp âm: (C)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


1. Lòng tôi vẫn luôn dâng lời hát cho dù có lắm đắng cay 

Trần gian cuốn lôi như dòng thác, hợp tan đổi thay đêm ngày
Đen trắng trắng đen vần xoay trôi nổi sóng đời khắp nơi
Nhưng có Jêsus cầm tay, an thái giữa cuộc đời.
Điệp Khúc:
Jêsus vẫn luôn trong cuộc đời tôi giữ gìn tôi!
Qua thung lũng sương mù ngàn nguy hiểm đang chờ tôi chẳng nao sờn
Bên tôi có Jêsus luôn cùng đi tôi vẫn thái an
Vượt qua trần gian khó khăn luôn cùng tôi suốt cuộc đời.
2. Dù luôn đảo điên trong cuộc sống đương đầu với lắm nguy nan
Nhiều khi phải lơi tay chèo chống, mặc cho gió mưa bạo tàn
Nhưng tiếng Jêsus hằng khuyên nên gắng sức vượt tố giông
Khi có Ta luôn bình yên, đi giữa muôn mây hồng.
3. Ngày mai của tôi, tôi nào biết, trăm nghìn những nỗi nghĩ suy
Nhìn lên có Jêsus bạn thiết, cùng Chúa vững tâm lo gì
Cho đến lúc xong đời tôi đi với Chúa vào vĩnh an
Bao thỏa vui đang chờ tôi trong tiếng ca ngập tràn.

 

 

Copyright © 2012-2022