Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Tỉnh Thức Cầu Nguyện
Nhịp: 4/4
Bài số: 257
Hợp âm: (Bb)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  


1. Bầy chiên cùng nhóm nhau xin ơn lành 

Thành tâm chờ đây Cha thánh ơi
Chúng con tin cậy nơi Đấng nhơn lành
Thương yêu tuôn huyết cứu chúng con.
Điệp Khúc:
Xin Thần Linh Chúa cảm hóa
Bởi đức yêu thương chan hòa
Hà hơi quyền năng thiên thượng cho các con Ngài.
2. Bầy chiên được hiển vinh trong linh quyền
Hồng ân ngày nay luôn tán dương
Cúi xin Linh ngự trong chúng con liền
Như xưa Cha phán hứa tinh tường.
3. Nguyền khiêm nhường cúi khẩn Vua muôn đời
Giục tâm hồn đây do đức tin
Để chúng con nhận lời hứa trên trời
Thần quyền luôn lửa than dẫy đầy.

 

 

Copyright © 2012-2022