Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Giao Thông Cùng Chúa
Nhịp: 4/4
Bài số: 291
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  


1. Nhẹ nhàng thay bước theo chơn Jêsus 

Ngày đêm bước, bước đi vững an
Hằng noi theo dấu chân Ngài chăm chú
Đồng bước đi, bước đi suốt đàng.
Điệp Khúc:
Đi từng bước, bước bước đi
Theo Jêsus tôi băng sương
Đêm ngày bước, cứ bước đi
Theo gót Jêsus trọn đường.
2. Cùng Jêsus bước đi an bình thay
Hằng nương sát cánh tay Jêsus
Ngài đưa đi đến đâu nguyền theo đấy
Tuyệt chẳng vương ác mưu kẻ thù.
3. Cùng Jêsus bước đi không nhìn quanh
Từng giây phút quyết vui bước theo
Vượt đồi cao, dẫu thân này không cánh
Từng bước đi chẳng than hiểm nghèo.
4. Nguyện gần hơn với Jêsus bạn thân
Ngày đêm cứ bước đi vững an
Nhìn chăm chăm dấu chơn Ngài đi tới
Đồng bước đi, bước đi suốt đàng.

 

 

Copyright © 2012-2022