Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Gìn giữ và dẫn dắt
Nhịp: 4/4
Bài số: 44
Hợp âm: (C)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  

 

1. Ôi, lạy Chúa, nguyệng Đấng giúp tôi mãi
Là ước vọng lúc hậu lai
Nơi bảo toàn giữa giông tố dội vang
Là nhà muôn thuở bình an.
2. Nương dựa bóng ngai Chúa thái an bấy
Cho thánh dân thỏa lòng thay!
Duy cánh tay Chúa bao phủ ngày đêm
Lòng càng được vững vàng thêm.
3. Ngay từ trước khi có biển, sông, đất
Rừng, núi, tinh tú, nguyệt, nhật
Nguyên thủy Ngài vốn Chân Chúa độc tôn
Đời đời cai quản kiền khôn.
4. Muôn đời trước mặt Chúa thoáng mau quá
Thật giống đêm chóng vượt qua
Như thể canh chót đêm sắp tàn kia
Rồi dương quang ló nghìn tia.
5. Nhân loại vốn thuộc huyết khí A-đam
Sờn chí, phiền não, sầu tâm
Họ trôi dạt cuốn theo sóng thời gian
Tuyệt không tăm tiếng dội vang.
6. Danh, lợi, hiển vinh, phú quý, khương tráng
Đều cuốn theo sóng thời gian
Chỉ thoáng qua ví như giấc hoàng lương
Rạng ngày tiêu tán hà phương.
7. Ôi, lạy Chúa, nguyên Đấng giúp tôi mãi
Là ước vọng lúc hậu lai
Xin Chúa gìn giữ tôi suốt đường thiêng
Làm nhà muôn thuở bình yên.

 

 

Copyright © 2012-2022