Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Thương Khó và Phục Sinh
Nhịp: 3/4
Bài số: 898
Hợp âm: (Ab)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
Choir

Lời Bài Hát  

 

 

1. Đồi vắng trong sương chiều,
Jêsus đã trút hơi rồi.
Ngàn cây đứng như ru hồn nhân thế đang trầm luân.
Thập giá treo thân người mang bao vết gươm căm hờn.
Bởi người không biết chi tình yêu Chúa Cha.
Vì tình yêu nên Thiên Chúa sai Ngài đến dương trần.
Gánh thay bao đớn đau đời người lầm than.
Nhưng thiên tình Ngài ban cho,
Nhân gian đó đã khinh thường.
Thế nhân vì tội ô lìa xa Chúa.
Giờ đây thân Chúa đau thương
Đồi Gô-gô-tha nhuốm huyết tuôn.
Jêsus phó thân mình vì tôi.
Nằm xuống thế cho người
Jêsus hỡi cớ sao Ngài nhân từ
Tha thứ cho trần gian hờn căm.
2. Kìa đó chốn an phần
Nơi thanh vắng bóng đêm dài.
Ru theo tiếng hát êm đềm đưa bước chân biệt ly.
Đường vắng bóng con người
Đem thân Chúa đến nơi mộ.
Muôn đời như cách xa tội ô thế nhân.
Vì tình yêu nên Thiên Chúa sai Ngài đến dương trần.
Gánh thay bao đớn đau đời người lầm than.
Nhưng thiên tình Ngài ban cho,
Nhân gian đó đã khinh thường.
Thế nhân vì tội ô lìa xa Chúa.
Giờ đây thân Chúa đau thương
Đồi Gô-gô-tha nhuốm huyết tuôn.
Jêsus phó thân mình vì tôi.
Mộ Chúa niêm phong rồi.
Tình yêu đó quá cao đẹp
Muôn đời cho chính anh và tôi giờ đây.

 

 

Copyright © 2012-2022