Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Nhịp: 4/4
Bài số: 432
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  


Xin Chúa mở mắt tôi, xin Chúa mở mắt tôiĐặng tôi thấy sự lạ lùng trong luật pháp của NgàiHỡi Đức Chúa Trời, lời Ngài được vững lập đời đời trên trờiĐược vững lập đời đời trên trờiNên Lời Chúa, là ngọn đèn, ngọn đèn cho chân của tôiLà ánh sáng cho đường lối của tôiSáng luôn cho đường lối tôi. 

 

Copyright © 2012-2022