Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Vũ Đức Nghiêm
Chủ đề: Giáng Sinh
Nhịp: 4/4
Bài số: 573
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  


Ðêm đông xưa trong chuồng chiên tăm tối,  

nửa đêm ánh sao ngời sáng soi.
Bầu trời vang lên tiếng ca thiên thần.
Cứu Chúa Jêsus từ trời xuống trần.

Bình an khắp muôn dân, Bình an cho khắp muôn dân,
Tầng trời cao ngất Chúa Trời sáng danh.
Vì nhân thế điêu linh, Vì thương nhân thế điêu linh,
Lìa ngôi cao quý Con Trời giáng sinh.

Ðêm đông lạnh lùng Chúa xuống trần gian,
Không tiếc chi nơi thiên cung huy hoàng.
Trời đông xa tắp sáng ngời ánh sao,
đưa dắt ba vua đến với lòng ước ao.

Huy hoàng, Chúa Con ra đời,
Lời ca bát ngát muôn nơi,
Mừng vui đêm Chúa giáng sinh,
Cứu ta thoát nơi khổ hình.
Chiều đông xưa Chúa sinh ra rồi,
giờ đây xin giáng sinh trong tôi,
Cho lòng yêu mến Chúa không thôi,
Nguyện Ngài ngự trong lòng nầy suốt đời.

————————————————————————————————————————

Copyright © 2012-2022