Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Tái Lâm
Nhịp: 3/4
Bài số: 485
Hợp âm: (Ab)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  


1. Hồi thử thách lao lực đời này đều chung tất 

Chính tôi cập bến thiên đàng hiển vinh an dật
Vui mừng gần Jêsus, Đấng yêu tôi duy nhất.
Điệp Khúc:
Vinh hiển thay cho tôi, thật vinh hiển muôn đời
Vinh thay cho tôi vinh diệu vô đối!
Vinh thay cho tôi vinh hiển đời tôi!
Lúc bởi ơn Ngài tôi sẽ thấy mặt Ngài đấy
Phút vinh diệu lạ bấy, ấy vinh diệu mãi đây.
2. Giờ Cứu Chúa đem ân huệ dày rộng lai láng
Cấp cho phần của tôi một chỗ trên thiên đàng
Đây được nhìn mặt Chân Chúa ngày ngày tươi sáng.
3. Lòng thỏa mãn thay khi gặp bạn bè thân ái
Nỗi vui mừng giống sông dài chảy quanh tôi hoài
Đây thoạt nhìn Jêsus mỉm cười đầy khoan khoái.

 

 

Copyright © 2012-2022