Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Thập Tự Giá
Nhịp: 3/4
Bài số: 199
Hợp âm: (C)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  


1. Đời tôi lấy thập tự làm hiển vinh
Cao ngất trên thời cuộc điêu linh
Nghìn tia sáng Kinh Thánh giao chiếu kia
Giao chiếu trên đỉnh thập tự kìa.
2. Sự đau đớn trong đời rượt đuổi tôi
Bao ước vọng dường tuyệt vọng thôi
Thì thập giá không bỏ tôi nửa chừng
Nhưng chiếu tia thái an vui mừng.
3. Đời tôi có mặt trời rọi phước lành
Chân ái tình hào quang vây quanh
Nhờ thập giá soi suốt ngày của tôi
Rực rỡ thêm đến muôn muôn đời.
4. Dù muôn mối tai họa hoặc phước lành
Nên thánh nhờ thập tự diệu vinh
Dòng an thái do suối này phát nguyên
Tâm trí tôi khoái lạc vẹn tuyền.

 

 

Copyright © 2012-2022