Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Uyên Trâm
Chủ đề: Bền Lòng Tin Cậy
Nhịp: 3/4
Bài số: 727
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


1. Ðời sẽ đến với ta tươi đẹp như nắng mai. 

Hy vọng mơ ước đắp xây nặng trĩu vai nầy.
Chào đón ánh nắng reo vui miệng luôn hát ca.
Tim rộn rã lòng ta như nở hoa.
Vì nếu có Jêsus Ngài dẫn đưa mọi đường.
Ðời ta lo chi nữa xóa tan mọi vấn vương.
Cùng bước với Jêsus mặc thế gian xoay vần.
Trong Chúa sẽ luôn an bình lướt qua dương trần.

2. Ðời cũng có lúc giống như chiều mưa hắt hiu.
Bay từng cơn gió lướt trên làng xóm tiêu điều.
Dầu thế biết chắc gió mưa thường mau đổi thay.
Chân trời sáng chờ tan muôn áng mây.
Nào cứ vui lên đi, Lòng vững tin nơi Ngài.
Niềm tin đem giao hết cho Jêsus bữa nay.
Nào hát ca lên đi cuộc thế có thăng trầm.
Nhưng Chúa dẫn đưa ta từng bước chân âm thầm.

3. Rồi chẳng mấy lúc sẽ phai dần như áng mây.
Khi màn đêm phủ bao cuộc đời chóng tan nầy.
Là lúc chấm dứt các công trình ta đắp xây.
Trông chờ Chúa gọi tên ta trước ngai.
Giờ ấy đến nay mai vào lúc ta không ngờ.
Hoặc trong đêm tăm tối hay ban ngày nắng soi.
Giờ ấy đến nay mai vào lúc ta bơ thờ.
Xin Chúa cho ta sẵn sàng thức canh mọi giờ.

————————————————————————————————————————

Copyright © 2012-2022