Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Tái Lâm
Nhịp: 3/4
Bài số: 123
Hợp âm: (D)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  

 

1. Xa xa trên ngọn núi miền đông kia
Dương quang chói lói muôn nghìn tia
Tâm linh ơi, bừng mắt vùng dậy nhìn
Vui ca xướng, thức canh, cầu xin
Jêsus ngươi kìa, khởi tái lâm trên đường diệu vinh
Jêsus ngươi kìa, khởi tái lâm trên đường diệu vinh.
2. Christ ôi, tôi từng tháng đợi năm chờ
Trông mong Chúa suốt đêm nằm mơ
Nơi nhân gian thật ảm đạm kinh hoàng
Tôi không thể ngắm xem thần quang
Ôi Jêsus Christ, Chúa sẽ quang lâm khi nào đây?
Ôi Jêsus Christ, Chúa sẽ quang lâm khi nào đây?
3. Nay mai đây Ngài cứu chuộc vẹn toàn
Sao mai đã ló, đêm hầu tan
Cho tôi đây dầu ở địa vị nào
Luôn trông Chúa tái lâm từ cao
Ôi Jêsus Christ, đất hứa vinh quang do Ngài ban
Ôi Jêsus Christ, đất hứa vinh quang do Ngài ban.
4. Tôi đang khêu đèn sáng rực lên hoài
Nghe theo Chúa, tránh xa đường sai
Không trung mong Jêsus phục lâm liền
Đưa lên nước Chúa vui bình yên
Tâm tôi đương nguyền, hỡi Chúa, xin mau mau phục lâm!
Tâm tôi đương nguyền, hỡi Chúa, xin mau mau phục lâm!

 

 

Copyright © 2012-2022