Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/2
Bài số: 27
Hợp âm: (f)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  

 

Ba Ngôi hỡi, xin nghe tôi cầuNguyện Đức Chúa Cha vinh quang, oai nghi, chí nhânĐoái đến anh em tôi quỳ tâuNguyện Đức Chúa Con yêu thương, hy sinh cứu dânĐoái đến anh em tôi quỳ tâuNguyện Đức Thánh Linh ban cho an ninhHỉ hân khi chúng tôi đang kêu cầu.

 

Copyright © 2012-2022