Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Osward Smith
Chủ đề: Nguyện Vọng
Nhịp: 4/4
Bài số: 697
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


1. Lạy Cha yêu dấu! Giúp con quên đi ngày xưa!  

Lòng con tan vỡ đớn đau dâng tràn tâm tư.
Cuộc đời năm đó đã qua như một luồng gió,
có vương sầu nhớ cũng là dĩ vãng xa mờ.

Điệp khúc:
Xin Ngài giúp quên nỗi buồn trong tim,
Nâng con vươn lên nương nơi lòng Ngài yêu mến.
Để con vui nếm ơn lành Cứu Chúa;
chẳng còn sầu nhớ dĩ vãng mịt mờ.

2. Lạy Cha yêu dấu! Giúp con chôn vùi ngày xưa!
Để lòng quên hết tháng năm lưu lạc bơ vơ.
Mọi điều sai lỡ có đâu thay được mà nhớ!
Xót xa ngày cũ chỉ làm nước mắt hoen mờ.

3. Lạy Cha yêu dấu! Đã qua đi rồi ngày xưa!
Hiện tại xin Chúa giúp con quên mọi ưu tư.
Nguyện Ngài tha thứ xóa đi bao nhiêu lầm lỡ,
khiến con mừng rỡ, yêu Ngài mãi không phai mờ.————————————————————————————————————————

Copyright © 2012-2022