Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Chúa Dẫn Đưa
Nhịp: 6/8
Bài số: 482
Hợp âm: (Bb)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  


1. Dòng bình tịnh kia dẫn đưa mình tận nơi hoài 

Chăn chiên hỡi Chúa tôi cậy Ngài
Đồng cỏ rất xanh, kỳ lạ, ngon thay
Thật Ngài ban nhiều phước nay.
Điệp Khúc:
Quanh đêm luôn ngày, lạ thay Chúa dẫn dắt tôi
Thật tôi tin Ngài, thật tôi nhận Ngài
Nặng nề khi trước nay khỏi vai nhẹ nhàng
Và cực khổ nay đã thôi.
2. Vì đường eo hẹp Chúa ôi, phù hộ con rày
Cho con đủ sức theo kịp Ngài
Vì cớ bởi danh Ngài chịu đưa con
Tâm hồn con ngợi Chúa luôn.
3. Dù đường gập ghềnh, chốn lo buồn một thân này
Con đâu hoảng hốt, luôn cậy Ngài
Vì cớ bởi danh Ngài, chịu đưa tôi
Gậy cùng roi trượng dẫn ngay.

 

 

Copyright © 2012-2022