Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Lễ Thành Hôn
Nhịp: 4/2
Bài số: 504
Hợp âm: (Bb)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  


1. Lời Thánh Chúa trong vườn Ê-đen 

Hiệp uyên ương, cánh liền cánh
Kết ước nên duyên, hãy hát mừng
Ơn cao quý Chúa ban luôn.
2. Hiện có Đấng Chân Thần Ba Ngôi
Cũng cho đôi lứa hưởng phước
Kết ước đinh ninh, nghĩa đá vàng
Muôn năm vững chắc, không phai.
3. Dầu đá nát, chứng đạo phu thê
Tình yêu thương tốt đẹp mãi
Khóm quế xinh tươi với gốc hòe
Rung rinh trước gió xuân vui.
4. Lạy Đức Chúa Cha, này tân nương
Cùng tân lang trước mặt Chúa
Dưới bóng oai nghi, Chúa giữ gìn
Nhân duyên thánh khiết, cao siêu.
5. Lạy Đức Chúa Con, này hai tay
Cùng đưa lên khấn nguyện Chúa
Chúa nắm hai tay, chúc phước lành
Cho gương tiết nghĩa nêu cao.
6. Lạy Đức Thánh Linh, cặp uyên ương
Quỳ xin ơn Chúa phủ khắp
Chín trái thiêng liêng rất tốt lành
Như hương thắm suốt gia môn.
7. Nguyện cánh Chúa nhân từ bao phủ
Hiển minh xóa bóng mờ tối
Bước đến đền thờ Đấng Chí thiện
Phu thê chiêm ngưỡng thiên ân.
8. Vợ hiến trái tim vàng cho Cha
Chồng hy sinh, sống vì Chúa
Dốc chí đi theo Đấng cứu mình
Mai sau đến nước vinh quang.

 

 

Copyright © 2012-2022