Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Fanny J. Crosby
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 3/4
Bài số: 516
Hợp âm: (Ab)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  


1. Ðời đời vinh quang qui thuộc Ðức Chúa Trời tôn thánh,
Ðấng đã vì thế nhân tội lỗi phó Con độc sanh.
Là Thần Nhân Jêsus vì yêu ta đành chết thế.
Ðể mở toang cửa thiên đàng hầu tiếp rước ta về.

Điệp khúc:
Ngợi khen Chúa! Ngợi khen Chúa! Tiếng Chúa gọi ôi thiết tha.
Ngợi khen Chúa! Ngợi khen Chúa! Tiếng lòng ta khá vui hoà.
Nào người nặng tội khiên, lòng mong ước được đổi mới.
Hãy đến với Jêsus làm hoà với Ðức Chúa Trời.

2. Ồ! thật kỳ diệu thay tình yêu cứu chuộc bởi huyết.
Huyết Chúa rửa ác tâm và phiếu trắng trong dường tuyết
Người tội nào thật tâm cầu ơn cứu chuộc vô đối.
Tức khắc Jêsus tha tội và cứu sống muôn đời

3. Ngàn đời lòng ta ca ngợi Jêsus đầy nhân ái.
Chúa cứu và giúp ta đổi mới sống vui từ nay.
Đời đời cùng muôn dân lòng ta chan hoà vui sướng.
Khi thấy Jêsus và cùng Ngài sống ở thiên đàng.

Copyright © 2012-2022