Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Thiếu Nhi
Nhịp: 2/4
Bài số: 365
Hợp âm: (Eb)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  


1. Ta thật là con thơ dại 

Miệng còn hôi sữa kìa
Nhưng có phép khẩn xin hoài
Điều Jêsus hứa kia.
Điệp Khúc:
Nếu sớm biết kiếm Jêsus
Nếu nay quy phục hoài
Được làm bạn thiết với Chúa Jêsus
Y như hứa ngôn Ngài.
2. Được làm bạn cùng Jêsus
Là điều vui thích rày
Kinh Thánh phán hứa muôn đời
Là ơn thật quý thay.
3. Được làm bạn cùng Jêsus
Được đồng đi với Ngài
Jêsus ấp yêu ta hoài
Hằng vo đầu nắm tay.
4. Ta lòng dặn lòng đêm ngày
Thành thật yêu mến Ngài
Sau chắc chắn lên thiên đài
Cùng vui vầy trước ngai.

 

 

Copyright © 2012-2022