Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Nguyện Vọng
Nhịp: 4/4
Bài số: 241
Hợp âm: (Ab)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  


1. Nghe tiếng Jêsus tuyên, yêu mến tôi vẹn tuyền 

Ôi tôi đã thuộc Ngài như nguyền
Tay đức tin giơ cao, tôi quyết không sờn nao
Càng gần Chúa khoái lạc dường bao
Điệp Khúc:
Xin hãy kéo tôi, kéo tôi cho càng gần nơi thập tự xưa Chúa xả thân
Cho tôi sống mãi với Chúa, mãi bên hông trào huyết
Nơi hông trào dòng huyết tuyệt vời.
2. Ôi Chúa xin ban sai, tôi quyết lo việc Ngài
Do nơi quyền lực hồng ân hoài
Tôi ngước chăm chăm đây mong ước linh hồn này
Phục theo ý Chúa trọn đời nay.
3. Sâu bấy đức yêu thương, tôi chẳng sao dò lường
Qua tử hà rồi lòng sẽ tường
Bao thú vui siêu cao, chưa nếm qua phần nào
Cho đến lúc bước vào nhà Cha.

 

 

Copyright © 2012-2022