Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Huyết Chúa Jesus
Nhịp: 6/8
Bài số: 189
Hợp âm: (Bb)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  


Xem ơn vô lượng vô biênƠn từ Cứu Chúa phổ biếnQuyền phép huyết Chúa phiếu lòng sạch bấyHãy mau mau tin nhận ngay. 

 

Copyright © 2012-2022