Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Giao Thông Cùng Chúa
Nhịp: 6/4
Bài số: 449
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  


Xin vô tâm hồn, xin vô tâm hồnXin Chúa kíp vô lòng, Chúa chí tôn!Xin hỡi đến ngay, ngự trong tôi nayNgự vào lòng tôi suốt cả đêm ngày. 

 

Copyright © 2012-2022