Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Tái Lâm
Nhịp: 4/4
Bài số: 418
Hợp âm: (C)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  


1. Mùa tiết chuyển xoay đẹp đẽ biết bao 

Non sông tươi sáng muôn vật đượm màu
Mà cả hải võ sao còn nóng nảy trông
Đầy nguyện vọng hằng nhìn chăm chăm phương trời đông?
Ồ, vì gì mà ngày phục lâm diên trì?
Còn chừng nào thành lập nước hiển huy
Trời đất hát hoan nghênh giá ngự kia
Ấy, đến khi nào Vua tái lâm kìa?
Điệp Khúc:
Mừng nào bằng mừng ngày chầu Vua rày
Vua tôn vinh thay, Vua minh chánh thay
Hoàng đế giáng lâm chốn khoảng không
Các nước hoan ca, muôn dân đại đồng.
2. Kìa, tiếng nước muôn dòng réo rắt thay
Tung hô Vua đến tiếp nghinh dân Ngài
Đồi núi nhảy nhót vang dậy khúc tán dương
Rồi Ngài đội hoàng miện ngự trên muôn vì vương
Người từ mộ vùng dậy, dậy hoan nghênh Ngài
Reo lên thiên ca hôn yến hiển oai
Quyền hắc ám hẳn tiêu biến từ đây
Hiển vinh dường nào, Vua tái lâm này.
3. Nhuần thắm cứu ân kìa đất hát vang
Thời kỳ tội khiên kia nay tiêu tàn
Ngày trước thổn thức: “Khi nào Chúa tái lâm?”
Từ rày là nhạc điệu thật du dương hòa âm
Thần đội rập ràng truyền lệnh Vua thiên đàng
Toàn cầu hòa bình, dậy khúc thái an
Gành thác vỗ tay, cây cỏ mừng thay
Hiển vinh dường nào, Vua tái lâm này.
4. Ngày ấy núi Si-ôn sẽ nổi danh
Đầu vời vợi cao vượt mọi thị thành
Đại đế Si-ôn xưa nhục nhã, thảm thương
Từ rày cầm quyền ngự trị trên năm đại dương
Nhờ Ngài phục hồi toàn cầu hoan ca hoài
Tôn vinh Con Vua Đa-vít hiển oai
Dòng nước sống băng qua cánh đồng đây
Hiển vinh dường nào, Vua tái lâm này.
5. Rày khá thức canh chờ Chúa đến kia
Ồ, nhìn vừng đông vầng hồng lộ kìa
Rực rỡ khắp đế môn cờ phấp phới bay
Rày tại trận mạc, dự tiệc Chiên Con ngày mai
Hội này thành thật gặp được Vua vui vầy
Ca khen Chiên Con xưa chết thế đây
Rày khốn khó bao, sau phước hạnh bấy
Hiển vinh dường nào, Vua tái lâm này.

 

 

Copyright © 2012-2022