Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Chúa Dẫn Đưa
Nhịp: 4/4
Bài số: 762
Hợp âm: (C)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


1. Tôi yếu đuối - Nhờ linh năng Ngài 

Jêsus đưa đường tôi khỏi chông gai
Mỗi phút bước gần bên Chúa yêu thương
Luôn mọi đường lòng ngập vui mừng không thôi.
Điệp Khúc:
Đi với Chúa lòng luôn an bình
Jêsus Christ là chân lý muôn đời
Sống với Chúa ngày đêm thỏa vui luôn
Xin Jêsus hằng ngày đi gần bên tôi.
2. Bao tăm tối cuồng phong trong đời
Chúa vẫn luôn gần tôi lúc gian nan
Gánh vác hết buồn lo đắng cay tôi
Không ai ngoài Ngài là Đấng hằng yêu tôi.

 

 

Copyright © 2012-2022