Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Giáng Sinh
Nhịp: 6/8
Bài số: 59
Hợp âm: (C)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  

 

1. Đêm yên lặng! Đêm thánh này!
Vắng vẻ thay! Sáng láng thay!
Chung quanh chốn Ma-ri đang ngắm con mình,
Con Trai Thánh rất tươi vui, rất an bình,
Đương ngơi dưới khung trời vắng,
Êm đềm giữa đêm yên lặng.
2. Đêm yên lặng! Đêm thánh này!
Bỗng kẻ chăn hoảng hốt thay
Vinh quang thánh ở nơi thiên quốc soi lòa
Muôn thiên sứ hát vang Ha-lê-lu-gia
Cứu Chúa giáng lâm trần thế.
Y kỳ Thánh Vương nghi vệ.
3. Đêm yên lặng! Đêm thánh này!
Đức Chúa Con! Yêu thương đầy
Dung quang Chúa chiếu ra ân điển thiên đàng
Như tia thái dương khi tưng sáng huy hoàng
Jêsus giáng lâm trần thế
Y kỳ Thánh Vương nghi vệ.

 

 

Copyright © 2012-2022