Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: John W. Peterson
Chủ đề: Truyền Giảng Tin Lành
Nhịp: 4/4
Bài số: 635
Hợp âm: (G)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  


1. Cuộc đời hư vô nên tâm tư luôn khát khao trông mong; 

đợi chờ bao năm không chi thỏa vui lòng tôi.
Nhờ tình yêu thương Cha đưa tôi đi đến Jêsus ngay,
được cùng anh em vui hưởng nếp sống Thiên Đàng.


Điệp khúc:
Đến với suối nước sống Cha ban cho tuôn tràn.
Lòng hân hoan tươi vui,
trọn đời có Chúa dẫn lối.
Đến uống suối nước sống Christ tuôn ra dư dật.
Thật hồng ân Cha ban cho lớn lao vô cùng.


2. Thật dịu êm thay khi bên tôi luôn có Cha yêu thương;
Ngài làm cho tâm tôi tươi mát như mùa xuân.
Ngọt ngào thay khi Jêsus cho tôi uống nước thiêng liêng;
hằng ngày tôi ca vang mãi tán dương danh Ngài.


3. Nầy bạn, hôm nay sao không đi ngay đến Gô-gô-tha,
là nguồn tuôn ra ơn phước Chúa sâu rộng thay!
Mời bạn nhanh chân đến uống nước sống Chúa ban cho không;
nhiều hồn linh xưa khao khát đã thấy thỏa lòng.


————————————————————————————————————————

Copyright © 2012-2022