Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Vĩnh Phúc
Chủ đề: Truyền Giảng Tin Lành
Nhịp: 4/4
Bài số: 637
Hợp âm: (Eb)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  


1. Phải chăng bạn mang tâm trạng sầu đau tan nát, 

thiếu yêu thương, sống lo buồn cùng với chán chường.
Có bao giờ bạn trầm tư tìm về chân lý?
Chúa luôn mong bạn đừng hoang phí tháng năm dài!

Điệp khúc:
Ngày tháng trôi lỡ cơ hội còn tiếc nuối thôi!
Rồi vấp chân ngã trên đường đêm tối buông.
Hãy quay về! Ngài gọi kia! Bạn về yên nghỉ.
Chúa mong bạn đừng hoang phí hết tháng năm dài.

2. Tháng năm dài đi xa Ngài bạn thêm cay đắng,
kiếp cô đơn khiến tâm hồn đầy dẫy tủi hờn.
Cớ sao bạn còn say mê cuộc đời vô nghĩa?
Chúa luôn mong bạn đừng hoang phí tháng năm dài.


————————————————————————————————————————

Copyright © 2012-2022