Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Alfred H. Ackley
Chủ đề: Đức Chúa Jesus
Nhịp: 4/4
Bài số: 580
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  


1. Nhìn xem ai đó vai mang nặng trĩu kia kìa,  

chân bước té xiêu trăm chiều đau đớn?
Kìa ai đang kéo lê thân đầy vết thương đau?
Ôi! chính Jêsus mang thập tự kia!

Điệp khúc:
Nầy con vui mang thập tự theo Ta,
lặng nghe tiếng yêu thương Ta gọi con.
Vì con Ta đành hy sinh gánh lấy thập hình,
vui chết thế cho các con.

2. Nầy con, xem trán Ta đây đầy vết gai đâm,
hông lủng, huyết tuôn, nay còn ghi dấu.
Nhìn xem đinh đóng xuyên tay trì tấm thân đau,
cay đắng, nhuốc nhơ Ta chịu vì con.

3. Giờ đây con đến vâng theo lời phán Cha truyền,
thập giá nay con vui lòng mang lấy.
Nguyện mang cho đến khi Jêsus Christ tái lâm,
nghe Chúa phán tuyên: Con đẹp lòng Ta!

————————————————————————————————————————

Copyright © 2012-2022