Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Edwin Orr
Chủ đề: Nguyện Vọng
Nhịp: 3/4
Bài số: 695
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


1. Ngước nhìn lên Chúa. Xin Cha dò xét lòng tôi. 

Tìm xem bao ác tội. Giấu nơi nào trong tăm tối.
Ngước nhìn lên Chúa xin bôi sạch hết lòng tôi.
Nguyện đưa tôi bước vào lối thanh sạch, Cha ôi.

2. Hát ngợi ca Chúa, công ơn Ngài đã chuộc tôi.
Nghỉ yên trên những lời Thánh Kinh làm tôi nên mới.
Hát ngợi ca Chúa xin ban lửa thánh bừng soi.
Lửa thiêng đem sức mạnh tới, sống động trong tôi.

3. Ngước nhìn lên Chúa xin Cha nhận lấy đời tôi.
Tình yêu thương Chúa Trời khiến tâm hồn luôn tươi mới.
Ngước nhìn lên Chúa trông mong được Chúa dùng tôi.
Đời tôi trong những ngày tới sống vì Ngài thôi.


————————————————————————————————————————

Copyright © 2012-2022