Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Thiên Đàng
Nhịp: 4/4
Bài số: 340
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  


1. Rồi đây mắt tôi ngắm xem Vua Anh minh 

Tại nơi thiên đàng muôn thuở hiển vinh
Là khi bức màn mờ ám cuốn mất đi
Bóng tối biến nên ban ngày quang huy.
Điệp Khúc:
Tôi sẽ thấy Vua đầy vẻ hiển vinh
Chúa Con xưa đã hy sinh
Tôi sẽ vui thuật sự tích này ra
Để thánh dân cùng vui thỏa
Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia!
Khen Chiên Con tuôn huyết quý giá
Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia!
2. Hồi chiêm ngưỡng Vị Trưởng trên muôn muôn người
Thì lòng tôi đầy sung sướng vui, tươi
Kìa, Chiên Con là sự sáng chốn hiển vang
Ấy cả phước trên thiên đàng vinh quang.
3. Giờ gặp gỡ mừng rỡ chẳng thể tả ra
Giờ Cha tiếp đàn con cái vô nhà
Nhìn Chiên Con ngự toạ giữa ngôi vinh quang
Các thánh tỏ ra tâm đầy hân hoan.
4. Kìa, trong đám người nhóm quanh ngai tôn vinh
Nào ai xa lạ chưa biết Vua mình
Thoạt trông thấy, họ liền biết chính Chúa Con
Bởi những dấu đinh chân Ngài còn son.
5. Rồi tôi sẽ nhìn thấy Vua tôi nay mai
Liền được hóa hình nên giống như Ngài
Này thân thể đầy tội lỗi rất đáng khinh
Bỗng biến hoá như Jêsus quang vinh.

 

 

Copyright © 2012-2022