Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Bentley DeForest Ackley
Chủ đề: Tỉnh Thức Cầu Nguyện
Nhịp: 3/4
Bài số: 710
Hợp âm: (Bb)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


1. Những khi quanh mình tràn ngập bóng hoàng hôn, 

Lúc nghe tâm hồn như dậy sóng từng cơn.
Bạn ơi! mau đến nương bên Chúa yêu thương,
Ngài ban thêm sức mạnh thắng hơn đau buồn.

Điệp khúc:
Bao lời Cha hứa tháng năm chẳng hề qua!
Mau quỳ bên Chúa dốc tuôn lòng mình ra.
Đêm sẽ tan mau, niềm vui kết thành bài ca,
Chúa luôn nuôi bạn bằng tình yêu thương thiết tha.

2. Giữa cơn đau buồn lòng thổn thức lệ tuôn,
xót xa tâm hồn khi thử thách chẳng ngưng.
Ngàn phương giông tố dâng cao sóng tang thương,
bạn nên tin chắc Ngài cảm thông vô cùng.

3. Bước qua đêm trường vào ngày nắng đẹp tươi,
hết cơn đau buồn ta chào đón niềm vui.
Vượt trên yêu đuối do ơn sức Chúa thôi.
Ngài lau khô mắt sầu, Chúa ban môi cười.

————————————————————————————————————————

Copyright © 2012-2022