Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Năm Mới
Nhịp: 4/4
Bài số: 890
Hợp âm: (Ab)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  

 

 

1. Kìa mùa xuân vinh quang bừng lên tô non song
Từng đàn chim tung cánh hót vang
Bầu trời xanh xanh xanh
Hoa thơm nồng ngọt ngào
Xuân đã về gieo muôn tia sáng
Họp đoàn ca vui lên mừng tân xuân vinh quang
Anh em vui ca khúc xuân sang
Kìa một năm qua mau
Bao lo buồn ngại gì
Christ là nguồn sống vui vô vàn.
Điệp Khúc:
Xin kíp đến! Christ Chân Chúa tôi
Hãy gieo ánh sáng vui ngàn nơi
Ban ơn lành tràn tuôn tưới gội nhuần hằng ngày
Xin kíp đến! Chúa xuân thiên đài.
2. Dường mùi thơm hương nam tràn ngập tâm tôi nay
Dầu muôn hoa nơi thế gian này
Nào bằng hương thơm Christ bay ra từ lòng Ngài
Hoa muôn đời huơng xuân nhân ái
Vạn niềm vui hôm nay tràn ngập tâm tôi đây
Khi ai nhắc đến ái tâm Ngài
Được trần gian chi nay, ta vui đã thuộc Ngài
Luôn vui mừng thỏa thích lâu dài.
3. Cùng nhìn lên thiên cung chờ mùa xuân quang vinh
Ngày mai đây nơi nước vĩnh sinh
Được nhìn Jêsus Christ Vua thiên đàng đại quyền
Ta sao thuật tâm vui vô biên
Này dòng sông xanh xanh từ nơi Ngôi Chiên Con
Tràn nước sống đến cả thiên dân
Nào còn đêm âm u hay ánh đèn
Mặt trời Christ là nguồn sáng vui đời đời.

 

 

Copyright © 2012-2022