Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: John W. Peterson
Chủ đề: Bền Lòng Tin Cậy
Nhịp: 4/4
Bài số: 717
Hợp âm: (C)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


1. Dẫu thân nầy thường xem như nhỏ bé, 

có đáng chi giữa nơi chợ đời.
Chúa trên trời ngày đêm luôn nhìn thấy,
mỗi bước tôi và suốt cả đời.

Điệp khúc:
Cha mến yêu hằng luôn đưa đường.
Cha mến yêu hằng săn sóc ta.
Dẫu cuộc đời toàn là sóng gió,
không sờn nao bền tâm theo Chúa.
Tay Chúa mến yêu mãi đưa đường ta không rời.

2. Chúa nhân từ hằng nghe tôi cầu xin,
những khi tôi cúi bên chân Ngài.
Những nan đề buồn vui tôi chẳng giấu,
đến với Cha trình dâng lên Ngài.

3. Mỗi sự việc đời tôi Cha đều biết,
những khó nguy Chúa luôn am tường.
Có một ngày Ngài kêu tôi về nước,
sống với Cha còn đâu lo buồn.

————————————————————————————————————————


Copyright © 2012-2022