Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: P. Jones
Nhịp: 4/4
Bài số: 619
Hợp âm: (G)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  


Điệp khúc:
 

Ta cùng ca ngợi Chúa Chí Ái yêu nhân loại, Ngài ban lời Kinh Thánh.
Tâm nguyện vâng phục thánh ý Chúa đã ghi tinh tường qua lời Thánh Kinh.

1. Lời Chúa, lưỡi gươm uy quyền, đầy linh năng và sức sống.
Lời Chúa, bánh mana trời, là thức ăn nuôi linh hồn tôi.

2. Lời Chúa, sáng soi linh hồn và mang bao niềm tươi mới.
Lời Chúa, xóa tan u buồn là đuốc thiêng dẫn đưa đời tôi.

3. Lạy Chúa giúp con yêu Ngài và luôn yêu lời Kinh Thánh.
Cầu Chúa giúp con chuyên cần, học hỏi tra xem luôn lời Cha.

————————————————————————————————————————

Copyright © 2012-2022