Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Đức Chúa Jesus
Nhịp: 4/2
Bài số: 78
Hợp âm: (G)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  

 

1. Vua chí nhân, luôn chăm nom tôi hoài
Lòng lành Ngài vạn niên bất di
Nếu tôi thuộc Vua, Vua thuộc tôi nay
Quả thật đời tôi không thiếu chi.
2. Nay Chúa dắt đưa tôi luôn an lành
Gần dòng trường sinh yên tĩnh thay
Cỏ tươi ngọt ngon kia trong đồng xanh
Là nguồn linh lương vui thỏa nay.
3. Tuy lắm lúc tôi ngây ngô sai đàng
Mà Ngài đầy từ bi kiếm tôi
Vác tôi lên vai yêu thương, hân hoan
Về nhà ngày đêm vui chẳng thôi.
4. Trong trũng bóng chết tôi không kinh hoàng
Vì kìa, Jêsus đang đứng bên
Có thập tự Chúa dẫn đưa bình an
Roi, gậy hằng khuyên lơn ủy an.
5. Jêsus thiết diên cho tôi trang hoàng
Và dùng dầu hồng ân xức tôi
Chén vui mừng thánh khiết do Ngài ban
Ngập đầy lòng tôi khôn tả thôi.
6. Nên suốt nhất sinh tôi vui chi tày
Lòng Ngài từ bi không đổi thay
Hỡi Đấng chăn chiên khoan nhân từ nay
Tại nhà Ngài tôi luôn ở đây.

 

 

Copyright © 2012-2022