Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Tái Lâm
Nhịp: 3/4
Bài số: 122
Hợp âm: (G)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  

 

1. Đờn vàng reo, dậy vang tiếng du dương
Khắp nước Chúa hòa khúc khải hoàn
Trời mừng vui vì Jêsus lên ngai
Lấy ái đức trị khắp muôn loài
Jêsus ngồi trên ngôi vẻ vang
Duy một Ngài quân lâm thế gian
Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!
2. Mừng Jêsus lòa ra ánh vinh quang
Khiến thánh quốc trọng quí vô vàn
Nụ cười Vua làm dân thánh hân hoan
Dẫu ở đất, dường ở thiên đàng.
Chúng tôi nghiệm tâm nhận ái nay
Kính khen tình yêu vô đối thay.
Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!
3. Lạy Jêsus, nguyện mau tái lâm nay
Ước sớm thấy ngày vẻ vang này
Giờ kèn vang, truyền kêu lúc kinh nguy
Đất biến mất, trời cuốn tức thì
Gảy kim cầm thiên dân xướng ca
Hiển vinh diệu kỳ Vua Thánh ta!
Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!

 

 

Copyright © 2012-2022