Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Tái Lâm
Nhịp: 4/4
Bài số: 130
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Name Play
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  

 

1. Một ngọn đèn ban đêm, một điệu nhạc giữa lúc thống ai
Tia sáng hy vọng mừng vui do lòng tin chẳng sai
Nhuộm vàng bầu trời ngày qua do ngày mai vinh quang khả ái
Ấy chính hy vọng Jêsus tái lâm từ trời.
Điệp Khúc:
Christ quang lâm vui vẻ bấy
Là mục đích của chúng ta đang hy vọng đây
Làm lòng buồn rầu được nhẹ bấy
Giọt lụy sụt sùi đâu còn thấy
Ấy chính hy vọng Jêsus tái lâm từ trời.
2. Kìa, thật một ngôi sao, một vọng đăng để dắt dẫn ta
Một chiếc neo gìn hồn ta khi cuồng phong ác ba
Một hầm tị nạn cho ta khi địch quân hăm he hủy phá
Ấy chính hy vọng Jêsus tái lâm từ trời.
3. Một mệnh lệnh rao ra như kèn vang thổi thúc tiến đi
Cho chúng ta mạnh dạn khi quân thù vây tứ vi
Giục lòng bạc nhược mạnh lên, cho người hoang mang ra vững chí
Ấy chính hy vọng Jêsus tái lâm từ trời.
5. Một lời bạn thân yêu xưa cùng ta mãi mãi thiết tha
Câu chúc lâm biệt làm Jêsus gần hơn với ta
Và lời vàng ngọc dịu êm minh bạch đinh ninh như sắt đá
Ấy chính hy vọng Jêsus tái lâm từ trời.

 

 

Copyright © 2012-2022