Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Phục sự Chúa, Cứu Tội Nhân
Nhịp: 3/4
Bài số: 327
Hợp âm: (Bb)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  


1. Lòng đại từ của Chúa Cha soi rạng, 

Từ Lời thánh, như vọng đăng sáng;
Ngài giao việc ta trông đăng tháp nầy,
Hằng đêm chiếu nơi biển trần đây.
Điệp Khúc:
Mọi đời sống hãy chiếu giống hải đăng,
Chiếu sáng giữa ba đào hung hăng,
Hầu rọi đường cho bao thủy thủ kìa,
Vượt bao hiểm nguy lúc trời khuya.
2. Đời tội nầy khác chi đêm đen mù,
Cuồng nộ giống ba đào bao phủ;
Nghìn muôn người linh đinh trên biển kìa,
Mòn đôi mắt trông tháp đèn kia.
3. Đèn lu mờ, kíp khêu cao, bạn nào!
Kìa ngoài biển bao người gặp bão,
Họ trông bờ, đang ra sức chống chèo,
Hằng thoát sóng tăm tối rượt theo.
4. Đời bạn nhờ Đấng Hoa Tiêu đại quyền,
Được toàn thắng ba đào nguy biến;
Nguyện trong bạn lòa ra tia sáng thần,
Thành đăng tháp soi kẻ trầm luân.

 

 

Copyright © 2012-2022